Anons Sistemleri Günümüzde pek çok kurumsal yapının, özellikle avelkon anons sistemleri ile desteklendiği bilinmektedir. İnsanların yoğunlukla bulunduğu noktalarda, yönlendirme konusunda altyapı çalışmaları gerçekten çok iyi sonuç vermektedir. Müzik yayını, radyo yayını veya yapılacak duyuru ve sonuçlar noktasında, buradaki çalışmaların çok büyük önemi ortaya çıkmaktadır.

Kimi zaman güncel kullanım noktasında bir avantaj olarak karşımıza çıkan sistem sonuçları, bazı durumlarda ise acil bir uygulama olarak kendini göstermektedir. İkaz ve aciliyeti yüksek bilgi paylaşımı konusunda, anons sistemleri hayati bir önem taşıyabilir.

Yoğunlukla insanların kalabalık olduğu mekânlarda, işletmelerde veya halka açık yerlerde bu sistemlerin gerçekten güvenilir yöntemler olduğu bilinmektedir. İnsanların sıkılmaması için müzik yayınları yapıldığı gibi, bazı durumlarda ise yönlendirme ve bilgilendirme konusunda bu sistemin hemen herkes için çok büyük avantajları kendini göstermektedir. Teknoloji gelişimi ve dijital gelişmelerin insan hayatına yaptığı katkı ile birlikte, yönlendirme konusunda önemli avantajlar kendini göstermektedir. Çoğu zaman işleyişe yaptığı katkı ile dikkat çeken bu muazzam altyapı ve program sayesinde, kalabalıkların emniyetini almak ve tedbir oluşturmak için bu sistemlerin çok büyük avantaj yarattığı bilinmektedir. İhtiyaç duyulduğu noktalarda avantajı gösteren sistem, aynı zamanda eğlenceli bir mekân yaratma konusunda yine muazzam bir teknolojiyi kullanmak durumundadır.

Dâhili Anons Sistemleri

Fabrika, hastane, otel ve eğitim kurumlarında kullanılan Dahili anons sistemleri, iş merkezi ve özellikle genel olarak alışveriş merkezleri için kesinlikle bulunması gereken bir uygulama olarak karşımızdadır. Oluşabilme ihtimali olan yangın ve benzeri sorunların can kaybına neden olmaması için, dâhili anons sistemleri gerçekten pratik ve kullanışlı bir yöntem olarak kendini göstermektedir. Esasında bu gibi merkezleri yakından incelediğiniz zaman kaçış noktası veya acil çıkış noktası gibi pek çok yeri bulunmaktadır. Panik havasını ortadan kaldırmak ve insanları bilinçli bir şekilde yönlendirmek için, bir uzman desteği ve anons sistemleri ile birlikte gerçekten pratik bir çözüm oluşturmak mümkündür.

Herhangi bir yerin bulunduğu metrekare alanı büyüklüğü ile birlikte, uygulamalar bir zorunluluk ortaya koymaktadır. İnsanlar için mecburi ve önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkan bu teknoloji gelişimi, problemleri gideren ve sorunları ortadan kaldıran bir ihtiyaç olarak da kendini göstermektedir. Özellikle bu konuda yapmış olduğu yatırımlar ve ürünün olarak ortaya koymuş olduğu teknoloji, güvenilir mekânları oluşturma konusunda çok önemli bir ayrıcalığı temsil etmektedir.

Seslendirme Sistemleri

seslendirme sistemleri Günümüz dünyasında emniyet tedbirleri ve can güvenliği için alınmış önlemler çok büyük öneme sahip durumdadır. Çoğu zaman bir gereklilik olarak karşımıza çıkan bu tip uygulamalar, insanların emniyeti için büyük önem taşımaktadır. Pratik ve kullanışlı bir yöntem olarak karşımıza çıkan seslendirme ve diğer otomasyon sistemleri, bulunduğu yerde insanlara kolaylık ve avantaj sağlayan bir sistemdir. Bazı durumlarda keyifli bir ortam yaratmak ve emniyet gibi önemli bir unsuru daha nitelikli hale getirmek için, bu muazzam altyapıdan istifade edilmektedir. Tedbir, emniyet ve güvenlik açısından yine avelkon anons sistemleri işletmeler için olmazsa olmazı temsil eden ayrıcalığı göstermektedir.

Yoğun kalabalıkların bulunduğu ortamda, insanları paniğe unutmadan onların güvenliğini sağlayacak sistemlerin gerçekten maddi ve manevi boyutları ikinci planda kalmaktadır. Can ve mal güvenliğinin birinci planda olduğu koşullarda bu tip gelişmiş dijital teknoloji altyapısı ile sağlanan imkânlar önemli kolaylıkların habercisi olmaya devam etmektedir.

Seslendirme ve acil anons sistemleri, Hotel, Hastane, Üniversite, İş Merkezi, Alışveriş Merkezleri gibi genel kullanıma açık binalarda radyo ve müzik yayını , genel duyuru, çağrı, ikaz ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar.

Müzik yayını ya da anons yapılmak istenen bölgeler merkezdeki yönetici tarafından seçilerek istenen anons, çağrı, duyuru ,ikaz ya da yayın istenilen bölgelere ayrı ayrı ya da aynı anda gönderilebilir.

Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde hoş bir ambiyans sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, bölge sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler sistemin yapısını belirlemektedir. Tek bölgeden, yüzlerce bölgeye, tek anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür.

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

Kurulan sistemler, yangın algılama ve alarm, havaalanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir. Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da sağlamaktır.

Tesis ettiğimiz sistemlerde, tüm uluslararası güvenlik standartlarını sağlamanın yanı sıra, basit bir analog sistemden çok fonksiyonel dijital sistemlere kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olmanın avantajlarını da müşterilerimize sunmaktayız.